Στα ελληνικά

Πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βαροσβίας.

Αναφορές του Εργαστηρίου Ελληνικών Σπουδών:

  • Για το 2023
  • Για το 2022
  • Για το 2021

Πρακτικά:

Αναφορές (Ιούνιος 2011):

  1. Διπλωματικές εγρασίες φοιτητών
  2. M. Borowska, Hellenic Studies (στα αγγλικά, από το βιβλίο Antiquity and We, ed. K. Marciniak, Warsaw 2014)

Ταινία για το Τμήμα (2015):

  1. Promotional video about studying at our Faculty, in English